STOLTA INVESTERARE

Vi är mycket stolta över att vara en del av följande företag. Var och en av dem har en unik möjlighet att förändra världen genom smarta, hållbara och nya metoder som kräver mod

biodigesterschema.png
2020_Logos_ENG-10.png

Sistema.bio är en modulbaserad biogasreaktor som innehåller en komplett lösning för att ha en fungerade biogasproduktion. Lätt att installera och använda, våra patenterade högeffektiva biogasreaktor tar organiskt avfall och förvandlas till förnybar biogas och ett kraftfullt organisk gödselmedel. Vi arbetar med jordbrukare för att möta utmaningarna med fattigdom, livsmedelssäkerhet och klimatförändringar.

Ljusgårda odlar svensk sallad med gott samvete, året runt. Det som sol, vind och vatten gör utomhus gör Ljusgårda inomhus och skapar en kontrollerad miljö med optimala odlingsförhållanden för varje specifik planta, 365 dagar om året. Ljusgårda finns i Tibro, i en lokal som tidigare var träindustri men som fått nytt liv och nu är en toppmodern inomhusodling. Idag förser Ljusgårda 1000-tals familjer med svensk, hållbart odlad sallad, varje vecka.

PL200_thumb.jpg
pulpac_edited.png

PulPac erbjuder en banbrytande tillverkningsteknik för fiberbaserade förpackningar och engångsprodukter med hög prestanda och lågt pris. Genom att revolutionera tekniken för cellulosaformning gör PulPac det möjligt för sina kunder att ersätta engångsplast med ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ globalt.

broschyrbild_landskap_72ppi.jpg
grona_gardar_rgb_1000px.png

Kött från djur uppfödda på gräs och örter.

Våra djur lever under ursprungslika förhållanden. Gröna gårdars mål är att leverera det bästa köttet på marknaden, både vad gäller ätkvalitet, djurhållning och ekologi. Alla delar är lika viktiga. Vårt kretslopp bygger på en hållbar köttproduktion där varje moment prioriteras lika högt, samtliga delar förutsätter varandra för att cirkeln ska kunna slutas. På samma sätt som relationen mellan de olika delarna i kretsloppet är nödvändig är också miljöperspektivet centralt.

EMPE logo.png
EMPE logo.png

EMPE Diagnostics är ett tvärvetenskapligt bioteknikföretag som utvecklar snabba diagnostiska tester för upptäckt av tuberkulos och eventuell läkemedelsresistens. Diagnosmetoden tar bara 3 timmar vilket innebar att patienten kan påbörja omedelbar behandling med lämplig antibiotika. Metoden är anpassad till att fungera på resursbegränsade decentraliserade vårdcentraler över hela världen.

Kheytis växthus tillsammans med kringliggande tjänster hjälper småskaligt jordbruk att bekämpa klimatförändringarna, odla upp till 7 gånger mer mat, förbruka 1/50 av vattenmängden och samtidigt fördubbla sina inkomster.

Mitt Liv_03.jpg
mitt-liv-logo.png

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar de idag cirka 800 personer per år med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens. Mitt Liv bedriver även konsultverksamhet med fokus på att stötta företag och organisationer i frågor kring mångfald och inkludering.

LOGO%20_edited.png
LOGO%20_edited.png

Change Collective erbjuder verksamhetsnära verktyg i att förbättra företagens utveckling genom deras viktigaste resurs – människorna. Vi hjälper företag med alla de direkta och indirekta dolda kostnader de har för medarbetare utsatta för våld i nära relation – en folkhälsofråga i Sverige. Framförallt hjälper vi människor till förbättrade livssituationer. Vi har under 4 års tid arbetat med att utveckla metoder och vårt erbjudande för att effektivt agera på våld i nära relations effekter på arbetsplatsen. Idag med flera kunder och vårt nätverk äger vi en unik ställning och kunskap i området våld i nära relation och hantering av dess effekter på arbetsplatsen.

Matteappen_work_by_hand.jpeg
Kopia%20av%20Matteappen_logo_square_with

Matteappen är den ledande tjänsten för matematikundervisning i Sverige där elever räknar matte för hand, på en touchskärm. Allt eleverna gör rättas automatiskt och skickas till läraren som kan följa vad elever kan eller har svårt för. Då bevaras matematik som ett hantverk, samtidigt som elever och lärare kan dra fördelar av att arbeta digitalt. Med Matteappen kan lärare lägga tiden på undervisning istället för administration, och uppnå  högre elevengagemang för bättre studieresultat. 

Bygger billiga, jordbävningssäkra hus för fattiga familjer i Nepal. Miljoner människor i Nepal bor i tillfälliga skydd som fungerar som hus. Buil up Nepal Engineering stöttar och utbildar lokala entreprenörer för att starta mikrobyggföretag i sin egen by och lär dem att producera CSEB (Compressed Stabilized Earth Bricks) samt att bygga jordbävningssäkra hus till ungefär 30% lägre kostnad än traditionella material. Build upp Nepal Engineering har vi utbildat över 250 entreprenörer att bygga 4500 hus till fattiga familjer i Nepal

Bzzt_karavan_pods_edited_edited.jpg
bzzt_logo_.png

Små, eldrivna taxipodar för korta resor i city. De är sjukt snabba. Och kostar bara 4 öre/meter att åka med! Alltså, ungefär som vanlig taxi - fast kollektivtrafik-billigt och helt utan avgaser!

Panama Ecosystem Restoration Project

Ett projekt i Jaguar Falls, Panama som förvaltar mark med en ambition om att bevara naturen och utveckla ekosystemet. Området har en fantastisk natur; klart vatten rinner genom regnskogen, och vi ser redan att trädens växtlighet återhämtas. Vi vill hålla denna dal trygg för djur och natur i framtiden. Vänner och allierade som arbetar med oss ​​hjälper oss att förverkliga denna dröm så att denna skog också blir en resurs för grannar, för Panama, för världen och jaguaren. Allt är möjligt när vi samarbetar om den gemensamma visionen att bevara naturen och återställa ekosystem.