top of page

STOLTA INVESTERARE

Vi är mycket stolta över att vara en del av följande företag. Var och en av dem har en unik möjlighet att förändra världen genom smarta, hållbara och nya metoder som kräver mod

biodigesterschema.png
2020_Logos_ENG-10.png

Sistema.bio är en modulbaserad biogasreaktor som innehåller en komplett lösning för att ha en fungerade biogasproduktion. Lätt att installera och använda, våra patenterade högeffektiva biogasreaktor tar organiskt avfall och förvandlas till förnybar biogas och ett kraftfullt organisk gödselmedel. Vi arbetar med jordbrukare för att möta utmaningarna med fattigdom, livsmedelssäkerhet och klimatförändringar.

PL200_thumb.jpg
pulpac_edited.png

PulPac erbjuder en banbrytande tillverkningsteknik för fiberbaserade förpackningar och engångsprodukter med hög prestanda och lågt pris. Genom att revolutionera tekniken för cellulosaformning gör PulPac det möjligt för sina kunder att ersätta engångsplast med ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ globalt.

200416-1-613.jpg
image009_edited.png

Ljusgårda odlar svensk sallad med gott samvete, året runt. Det som sol, vind och vatten gör utomhus gör Ljusgårda inomhus och skapar en kontrollerad miljö med optimala odlingsförhållanden för varje specifik planta, 365 dagar om året. Ljusgårda finns i Tibro, i en lokal som tidigare var träindustri men som fått nytt liv och nu är en toppmodern inomhusodling. Idag förser Ljusgårda 1000-tals familjer med svensk, hållbart odlad sallad, varje vecka.

Sugar kelp.jpg
Nordic Seafarm.png

Ett svenskt foodtech-bolag och en av Europas ledande producenter av havsodlad tång och har idag sina odlingar utanför Fjällbackas kust. Bolaget vill driva en blå revolution och odlar idag produkterna sockertång och havssallad där
råvaran används främst som en klimatsmart smaksättare och näringsgivare i mat. Förutom använding i livsmedel kan tång även användas som hållbar ingrediens inom djurfoder, bioplaster och hudvård, bland annat. Odlad tång binder cirka 145 kg CO2e per ton och bidrar till minskad övergödning i de havsområden som odlas i.

broschyrbild_landskap_72ppi.jpg
grona_gardar_rgb_1000px.png

Kött från djur uppfödda på gräs och örter.

Våra djur lever under ursprungslika förhållanden. Gröna gårdars mål är att leverera det bästa köttet på marknaden, både vad gäller ätkvalitet, djurhållning och ekologi. Alla delar är lika viktiga. Vårt kretslopp bygger på en hållbar köttproduktion där varje moment prioriteras lika högt, samtliga delar förutsätter varandra för att cirkeln ska kunna slutas. På samma sätt som relationen mellan de olika delarna i kretsloppet är nödvändig är också miljöperspektivet centralt.

Generation Waste 1600 g 1200 (3)_edited_edited.png
Logotyp - Avokado_2x (4).png

Generation Waste minskar matsvinnet i privata och offentliga kök. Genom analys, utbildning samt ett digitalt mätverktyg utvecklar vi vår kunders hållbarhetsarbete samt ökar lönsamheten. Med hjälp av vår applikation Less Waste lägger våra användare enkelt in vikten från det vägda matavfallet med hjälp av en smart phone eller läsplatta. Genom ökad medvetenhet kring vad som slängs och hur mycket avfall som genereras från olika verksamheter minskar mängden matavfall. Generation Waste vision är att förändra människors beteende minska matsvinnet och bidra till en bättre värld. Generation Waste grundades 2018 av Daniel Oddhammar.

Amferia Logo final kopiera.png
Wound care title_new copy.jpg

Amferia har utvecklat en antimikrobiell hydrogel som binder och snabbt dödar upp till 99,99 % av bakterierna vid kontakt, inklusive resistenta bakterier. Hydrogelen består av amfifila antibakteriella polymerer som är inspirerade av immunsystemet och har visat sig vara säker för kroppen. Detta material kan konfigureras till antimikrobiella medicintekniska produkter för vård av människor och djur, allt från sårvårdsförband, antiseptiska sprayer såsom katetrar och implantat.

LogoVItroprobe_transparent_edited.png

Vitroprobe Analytics 

Vitroprobe Analytics utvecklar en ny metod för att studera biomolekyler med atomär upplösning, vilket bidrar till framtida läkemedelsutveckling. Framtagandet av nya läkemedel är en lång och kostsam process. Framgångsrik läkemedelsdesign bygger på en förståelse av hur läkemedelskandidaten interagerar med sitt mål i kroppen. Med Vitroprobes nya, patenterade teknik, kan biomolekyler studeras med oöverträffad upplösning, vilket möjliggör finjustering av nya läkemedel. Tekniken är ett resultat av tvärvetenskaplig forskning vid Chalmers Tekniska Högskola.

EMPE logo.png
EMPE logo.png

EMPE Diagnostics är ett tvärvetenskapligt bioteknikföretag som utvecklar snabba diagnostiska tester för upptäckt av tuberkulos och eventuell läkemedelsresistens. Diagnosmetoden tar bara 3 timmar vilket innebar att patienten kan påbörja omedelbar behandling med lämplig antibiotika. Metoden är anpassad till att fungera på resursbegränsade decentraliserade vårdcentraler över hela världen.

Bygger billiga, jordbävningssäkra hus för fattiga familjer i Nepal. Miljoner människor i Nepal bor i tillfälliga skydd som fungerar som hus. Buil up Nepal Engineering stöttar och utbildar lokala entreprenörer för att starta mikrobyggföretag i sin egen by och lär dem att producera CSEB (Compressed Stabilized Earth Bricks) samt att bygga jordbävningssäkra hus till ungefär 30% lägre kostnad än traditionella material. Build upp Nepal Engineering har vi utbildat över 250 entreprenörer att bygga 4500 hus till fattiga familjer i Nepal.

Mitt Liv_03.jpg
mitt-liv-logo.png

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar de idag cirka 1000 personer per år med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens. Mitt Liv bedriver även konsultverksamhet med fokus på att stötta företag och organisationer i frågor kring mångfald och inkludering.

Matteappen_work_by_hand.jpeg
Magma-logo-vertical-black-text.png

Magma är den ledande tjänsten för matematikundervisning i Sverige där elever räknar matte för hand, på en touchskärm. Allt eleverna gör rättas automatiskt och skickas till läraren som kan följa vad elever kan eller har svårt för. Då bevaras matematik som ett hantverk, samtidigt som elever och lärare kan dra fördelar av att arbeta digitalt. Med Magma kan lärare lägga tiden på undervisning istället för administration, och uppnå  högre elevengagemang för bättre studieresultat. 

LOGO%20_edited.png
LOGO%20_edited.png

Change Collective erbjuder verksamhetsnära verktyg i att förbättra företagens utveckling genom deras viktigaste resurs – människorna. Vi hjälper företag med alla de direkta och indirekta dolda kostnader de har för medarbetare utsatta för våld i nära relation – en folkhälsofråga i Sverige. Framförallt hjälper vi människor till förbättrade livssituationer. Vi har under 4 års tid arbetat med att utveckla metoder och vårt erbjudande för att effektivt agera på våld i nära relations effekter på arbetsplatsen. Idag med flera kunder och vårt nätverk äger vi en unik ställning och kunskap i området våld i nära relation och hantering av dess effekter på arbetsplatsen.

salusmea-logo-black.png
salusmea-logo-black.png

Salus mea är ett techbolag som erbjuder en SaaS-tjänst som ligger i framkant inom välfärdsteknik. Företagets grundare Emanuel Vedefors har under många år haft visionen att införa modern teknik i en bransch som idag använder gammal och undermålig teknik. Ett smart trygghetslarm med superkraft som stärker trygghet och samverkan för en god omsorg och en nära vård för medborgare, personal och anhöriga.

Kheytis växthus tillsammans med kringliggande tjänster hjälper småskaligt jordbruk att bekämpa klimatförändringarna, odla upp till 7 gånger mer mat, använda 90% mindre vatten och kunna tjäna 100 $ i månaden baserat på 2 timmars arbete per dag.

bottom of page