top of page

FOKUSOMRÅDEN

Sätila Impact Investment investerar i människor med idéer som bidrar till en hållbar värld på ett tydligt och mätbart sätt

Framtidens mat och jordbruk

I takt med att världens befolkning ökar kommer vi behöva lägga mycket energi och innovationskraft i kommande mat- och jordbrukssystem för att säkra tillgången till näringsriktig mat för jordens befolkning, minskat matsvinn och transporter, ökad matsäkerhet och självförsörjning. Vi måste säkerställa att vi använder jordens resurser på bästa tänkbara sätt. Vi är många som tror och är beredda på att lägga ner kraft, tid och pengar på att eliminera svält så låt oss börja. (källa; FN SDG)

pig.png

Djurskydd & djuretik

Flera miljarder djur föds upp under oacceptabla förhållanden på grund av människors konsumtion. Vi vill uppmärksamma att djur liksom människor är kännande varelsen med intressen och behov som måste tillgodoses. Vi vill att man tar ansvar för djurrätt/djuretik i det globala och lokal beslutsfattande som en del av hållbarhetsmålen. Vi vill investera för att sätta djurskydd i centrum för det globala beslutsfattandet och se hur skydd av djur gynnar ekonomin, miljön, livsmedelsproduktionen och social stabilitet.
(källa;
world animal protection)

Energi

Förnyelsebar energi och lagring av enerig tror vi kommer ha stor påverkan på hur vi kan nå de globala klimatmålen. God tillgång till prisvärd, ren och modern energi för alla kommer skapa nya möjligheter för miljontals människor och bidra till den nya ekonomin. Jobbmöjligheter, hälsa, utbildning, jämlikhet, säkerhet och många andra områden är direkt beroende av en utveckling mot förnyelsebar energi tillgänglig för alla. (källa; FN SDG)

Vatten & sanitet

Miljontals människor saknar tillgång till rent vatten, sanitära lösningar eller handrengöring. Genom att effektivisera sättet vi använder och tillhandahåller vatten är kritiskt för att möta den ökade efterfrågan för vatten. (källa; UN SDG)

bottom of page