top of page

VI INVESTERAR I BRA MÄNNISKOR MED BRA IDEER

Vi investerar i entreprenörer med idéer som gör skillnad och kan förändra världen till det bättre

Varför påverkansinvesteringar?

Problem som påverkar kommande generationer, och inte påverkar oss just här i detta nu är ofta kraftigt försummade.Vi strävar efter att lämna något efter oss att vara stolta över, vi har inga andra alternativ än att skapa en hållbar ekonomi. Därför investerar vi i företag som har fokus på hur man löser de utmaningar som står framför oss, för att göra världen till en bättre plats. För oss alla. Vi tror inte vi har något annat val än att skapa en sund cirkulär ekonomi.

Vad vi värderar

När vi tittar på idéer och affärsmodeller börjar vi med att fråga; hur stort är problemet och hur många (människa, djur, miljö) påverkas av att lösa det? Först efter vi ser att det är en affärsmodell med hög Impact-faktor analyserar vi de ekonomiska faktorerna för en lyckad investering.

Stor påverkan

Hög social och/eller miljöpåverkan i förhållande till investerad tid och pengar.

Skalbarhet

En skalbar och hållbar affärsmodell är avgörande för att kunna göra skillnad på riktigt.

Krav på avkastning

Vår avsikt är att generera positiv, betydande, mätbar sociala och miljömässiga resultat tillsammans med en sund, konkurrenskraftig ekonomisk avkastning.

bottom of page